Dầu phanh

Dung tích Loại dầu Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
200ml Dầu phanh 47.000 VNĐ

Dầu hộp số

Dung tích Loại dầu Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
120ml Dầu hộp số 35.000 VNĐ
150ml Dầu hộp số 42.000 VNĐ

Dầu giảm xóc

Dung tích Loại dầu Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
200ml Dầu giảm xóc 34.000 VNĐ

Dầu nhờn xe ga MB 10W-30 SL (200L)

Dung tích Loại dầu Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
1000ml Đa cấp 92.970 VNĐ

Dầu nhờn xe số MA 10W-30 SL (200L)

Dung tích Loại dầu Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
1000ml Đa cấp 75.240 VNĐ

Dầu nhờn xe ga (MB SL 10W-30)

Dung tích Loại dầu Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
700ml Đa cấp 72.000 VNĐ
800ml Đa cấp 84.000 VNĐ
1000ml Đa cấp 98.000 VNĐ

Dầu nhờn xe số (MA SL 10W-30)

Dung tích Loại dầu Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
700ml Đa cấp 72.000 VNĐ
800ml Đa cấp 84.000 VNĐ
1000ml Đa cấp 98.000 VNĐ

Dầu Tổng hợp cao cấp cho xe côn tay và phân khối lớn (MA SL 10W30)

Dung tích Loại dầu Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
1200ml Đa cấp 282.000 VNĐ