Bộ má phanh dầu thắng đĩa

Loại xe Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
LEAD 125; Air blade 125; Vision 110 120,000
Wave RSX 110; Future 125; Blade 110 143,000
SH Mode 125; PCX 125 264,000
SH150; SH125 400,000

Bộ má phanh đùm

Loại xe Giá bán lẻ đề xuất
(chưa VAT)
Future 110; Super Dream 100 60,000
Super Dream 110; Wave RSX 110; Future 125; Blade 110; Wave alpha 100 66,000
Air blade 110; Click; LEAD 110 141,000
LEAD 125; Air blade 125; Vision 110; SH Mode 125; PCX 125 153,000