Fan Honda ơi, cùng đón ??̃? ??? ?̂? cực ???̉?? nào!!
? ??̛ ??̣̂? ???? ??̂́ ???́?? ???̛?̛̉?? dành cho tất cả khách hàng mua xe Honda tại HEAD Lai Xuân Thịnh từ ngày 15/11/2022 đến 21/01/2023, với tỷ lệ trúng thưởng cực cao:
????̉? Đ?̣̆? ???̣̂?: ?? ?? ??́? ????? ?????? đ?̆̉?? ??̂́?
????̉? ???̂́?: ??? ?? ??́? ????? ?????? ??̀?? đ??̣̂?
????̀? ??, ??̀?? ???̆? ???̀? ???̂̀? ???̀ ???́ ???̣ ???́? ??̃ đ?̛?̛̣? ??̛̉? ??̣̆?? đ?̂́? ???́?? ??̀?? ??? ???? ?? ????? ??̛́? ????? ??? ??̂́? ??̀?:
? ??̣̆?? ???? ?? Đ??̣̂? ????̣? ??????? ?????? ???? ??? ??? ?????? ?
? ??̀?? ???̆? ????̀? ???̉ đ??̣̂? ????̣? ???̣ ???́ ???.?????Đ ??? ???́?? ??̀?? ??? ??????, ???? ????? ??̀ ?????
Khủng thế này thì không cần mời cũng vào “team” ngay chứ nhỉ? Cứ mua là có quà, cuối năm rồi nhà mình rục rịch sắm xe vi vu đi thôi!!
Hãy nhanh chân đến HEAD Lai Xuân Thịnh để có thêm thông tin chi tiết, tậu xe ngay hôm nay nào và cùng Honda rinh ngay quà Tết về nhà nào!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.