BỘ MÁ PHANH GIÁ TỪ: 66.000 VND

BỘ MÁ PHANH

Hệ thống phanh giữ vai trò là hệ thống an toàn, nếu duy trì tình trạng xấu trong thời gian dài có thể làm lây lan hư hỏng sang các chi tiết và bộ phận liên quan, trường hợp xấu có thể gây ra tai nạn. Honda khuyến cáo cần kiểm tra má phanh mỗi 4000km với xe bảo hành 2 năm hoặc mỗi 6000km với xe bảo hành 3 năm để đảm bảo xe được vận hành an toàn.

Loại xe Giá bán lẻ
Future 110; Super Dream 100 66.000 VNĐ
Super Dream 110; Wave RSX 110; Future 125; Blade 110; Wave alpha 100 72.600 VNĐ
Air blade 110; Click; LEAD 110 155.100 VNĐ
LEAD 125; Air blade 125; Vision 110; SH Mode 125; PCX 125 168.300 VNĐ